• Boutique-ul tău de cosmetice bio
  • (Luni - Vineri 1000-1700)
  • (L - V 1000-1700)
  • 0754 629 632
COȘUL MEU
Livrare GRATIS de la 149 lei sau 12 lei în București, 17.5 lei în țară | 40 pct. la plata cu card (ptr. clienții logați)

Accesează toate categoriile din meniu

Protecția datelor personale

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.Acest Regulament  este direct aplicabil și în România, urmărindu-se crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Regulamentul definește datele personale ca orice fel de informație despre o persoană fizică care poate duce, direct sau indirect, la identificarea acestei persoane.  

În această categorie sunt incluse numele, numerele de identificare, date despre locație dar și orice alt tip de identificator online care este specific din punct de vedere fizic, psihologic, genetic, mental, economic, cultural sau social unei anumite persoane fizice.  

Informațiile despre locație sau identificatorii online vor fi considerate date personale.
MyOrganic a aplicat și respectat permanent prevederile legislației în privind protecția datelor cu caracter personal, astfel cum s-a putut observa în Termenii și condițiile de utilizare, Politica de cookies și de confidențialitate 

În raport de modificările legislative în domeniul protecției datelor cu caracter personal, MyOrganic  se aliniază prevederilor Regulamentului în raport și de Recomandările și Ghidurile orientative ale grupurilor de lucru pentru implementarea Regulamentului, actualizând Termenii și condițiile de utilizare, Politică de confidențialitate, Politică de utilizare a cookies. 

Având în vedere că, la 25 mai 2018, Regulamentul este direct aplicabil aducem la cunoștință clienților noștri și vizitatorilor magazinului nostru online următoarele: 

Prelucrarea datelor 

MyOrganic, prelucrează date cu caracter personal în scopul executării unui contract, respectiv recepționarea plății (dacă este cazul) și livrarea unei comenzi plasată de către client pe site-ul nostru.  

Pentru procesarea plații online informațiile personale sunt transmise către procesatorul de plați contractat de Hello Nature SRL - Librapay.
Informațiile personale se colectează de către Librapay cu rolul de identificare a utilizatorilor în procesul de autentificare sau de efectuare a unor plăți. Informațiile colectate de Librapay sunt legate de nume, prenume, date de contact (email, telefon, adresă), dar și informații referitoare la cardul bancar (numărul cardului, data expirarii, numele titularului). În procesul de colectare a datelor, pentru maximă siguranță, codul de securitate nu va fi stocat.

Librapay procesează de asemenea informațiile cu privire la conținutul comenzii, acestea fiind necesare eliberării chitanței electronice ce face dovada achiziției bunului cumpărat din mediul de online. Transmiterea acestor informații către procesatorul de plați este necesară, aceasta fiind parte a contractului cadru LibraPay. Mai multe detalii pe site-ul Librapay.ro

Pentru livrarea comenzii, datele colectate și  prelucrate sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de facturare și/sau de livrare a comenzii.  Numele, adresă de livrare și nr. de telefon  prelucrate se transmit către firma de curierat pentru livrarea comenzii. Firma de curierat se aliniază acelorași prevederi ale Regulamentului. 

Mentionăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală pană la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare, potrivit obligațiilor instituite de prevederile legale . 

  

Datele  tale cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent fată de tine ("legalitate,echitate și transparentă"); 

Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitări legate de scop"); 

Datele  furnizate de tine, colectate și prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor"); 

Datele  sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăseste perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;  

Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii,  a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate"). 

MyOrganic  este responsabil de securitatea adecvată a datelor cu caracter personal respectare ("responsabilitate"). 

Despre legalitatea prelucrării 

 Este bine să știi că prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: 

a) a  fost dat consimtămantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care ești parte sau pentru a face demersuri, la cererea ta, înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine My Organic; 


Drepturile  tale 

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe langă drepturile existențe prevăzute în legea 677/2001 privind protecția datelor personale, regăsim în Regulament și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. 

Astfel, drepturile pe care le ai sunt: 

Dreptul de acces inseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu, datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele tale. 

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale atunci când are loc prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal  ce are drept scop marketingul direct. Ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment 

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, în timp rezonabil, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.  

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societătii informaționale. Poți solicita ștergerea datelor personale înregistrate pe site-ul myorganic.ro:

Șterge date personale

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care My Organic nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective

Toate aceste drepturi pot să fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul nostru: București, Str. Teleajen 5a, sector 2, cod postal 021465

În plus, din 25 mai 2018, daca ai nemulţumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale te poţi adresa Responsabilului pentru protectia datelor pentru prelucrarea datelor la adresa de email: office@myorganic.ro

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


popup content here