• Boutique-ul tău de cosmetice bio
  • (Luni - Vineri 1000-1700)
  • (L - V 1000-1700)
  • 0754 629 632
COȘUL MEU
Livrare GRATIS de la 149 lei sau 12 lei în București, 17.5 lei în țară | 40 pct. la plata cu card (ptr. clienții logați)

Accesează toate categoriile din meniu

Termeni și condiții

Magazinul online MyOrganic este administrat şi deţinut prin intermediul site-ului www.myorganic.ro (denumit in continuare “Site”) de către S.C. Hello Nature S.R.L., cu sediul social în Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 19, camera 1, bl. H3, sc. 1, et.6, ap 28, cod unic de înregistrare 36329811, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J16/864/2021.

1. Definirea unor termeni

Vânzător”: S.C. Hello Nature S.R.L., cu sediul social în Judetul Dolj, Municipiul Craiova, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 19, camera 1, bl. H3, sc. 1, et.6, ap 28, cod unic de înregistrare 36329811, nr. de înregistrare la OFICIUL Registrului  Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti J16/864/2021.

Cumpărător”: reprezintă persoana fizică, persoana juridică care accesează şi plasează o comandă pe site-ul vânzătorului.

„Bunuri şi Servicii”: orice produs sau serviciu prezentat pe Site, inclusiv cele privitoare la felul in care acestea urmeaza a fi furnizate Cumpărătorului de către Vânzător

„Specificații”: descrierea Bunurilor și Serviciilor, inclusiv felul în care sunt precizate în Comandă

„Comanda”: reprezintă documentul electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Cumpărătorului Bunuri şi Servicii, iar Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri şi Servicii şi să efectueze plata acestora

„Contract”: reprezintă Comanda confirmată de către Vânzător prin emiterea facturii fiscale. Încheierea Contractului nu are loc la plasarea Comenzii sau emiterea confirmării de primire a acestei Comenzi;

“Suport durabil” – orice instrument care permite consumatorului sau profesionistului să stocheze informaţii care îi sunt adresate personal, într-un mod accesibil pentru referinţe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, şi care permite reproducerea neschimbată a informaţiilor stocate

Forţa majoră  este reprezentată de împrejurări care au apărut ca urmare a unor situaţii, circumstanţe sau evenimente extraordinare, inevitabile, neprevăzute sau orice alt act în afara controlului părţilor şi care este recunoscut de lege ca fiind un caz de forţă majoră, cum ar fi:
-cauze naturale: seisme, cataciclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundaţii, devărsări de fluvii, părăsiri de albii, surpări de teren, căderi de copaci, stânci, ninsori abundente sau alte condiţii meteorologice nefavorabile bunei desfăşurări etc

- cauze umane: starea de razboi, starea de asediu, naţionalizarea forţată, revoluţii, revolte,etc

2. Precizări prealabile

Vânzător nu vinde produse care să fie cumpărate de către minori.

 Art. 45 Cod civil reglementează cazul minorilor (cu capacitate de exercițiu restrânsă, cât și interzișii judecătorești) care folosesc mijloace înselatoare pentru inducerea în eroare a celui cu care a contractat, pe care l-a făcut să creadă că este major. În această situație, la cererea celui indus în eroare, instanța poate menține contractul dacă apreciază că ar fi o sancțiune civilă adecvată.

Cu privire la codurile de conduită relevante,  conform art. 8 lit. e) din Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, Legea 363/2007  privind combaterea practicior incorecte vă rugăm să consultați legislația specifică afișată pe site-ul ANPC, secțiunea "Acte normative

Accesarea şi utilizarea Site-ului sau cumpărarea Bunurilor şi Serviciilor prezentate pe Site reprezintă acceptul dvs faţă de dispoziţiile prezentului document, precum şi a Politicii de Confidenţialitate care face parte integrantă din acesta.

Este în beneficiul dvs  să observaţi cu atenţie  prevederile acestor documente.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Termenii şi Conditiile, fără o notificare prealabilă.

Ca urmare a modificărilor se va realiza actualizarea acestui document, cu aplicare imediată.

Pentru situaţia în care nu agreaţi modificările realizate, aveţi optiunea să încetaţi accesarea şi utilizarea Site-ului.

Continuarea accesării și utilizarii Site-ului ori achiziţionarea Bunurilor prezentate pe Site de către dumneavoastră, după modificarea prezentului document, va constitui acceptarea modificărilor realizate.

3. Momentul încheierii contractului la distanță

În momentul plasării unei Comenzi, Cumpărătorul îşi exprimă acordul pentru a primi din partea Vânzătorului mesaje comerciale electronice şi/sau prin intermediul telefonului. Plasarea unei Comenzi pe Site poate fi urmată de contactarea prin e-mail şi/sau telefon, prin care este atestată plasarea Comenzii şi faptul că aceasta urmează a fi procesată de către reprezentanţii Vânzătorului. Acest e-mail, precum si discutiile telefonice sau pe alte căi cu reprezentanţii Vânzătorului, nu constituie acceptări ferme ale Comenzii şi nu semnifică încheierea Contractului la distanţă.

Confirmarea comezii și livrarea se fac în limita stocurilor disponibile la producători și distribuitori. În cazul în care cumpărătorul plasează o comandă pentru mai multe produse, iar unele dintre acestea nu sunt disponibile, are alegerea de a decide dacă i se livrează comanda, fără produsele disponibile sau de a renunța la întreaga comandă.

Momentul încheierii contractului la distanţă îl constituie momentul confirmării, pe un suport durabil, de către vânzător a acceptării comenzii prin notificarea livrării comenzii transmise de consumator/cumpărător.

Cumpărătorul poate anula o comandă înainte de a primi mesajul de notificare a livrării, prin e-mail la adresa office@myorganic.ro

Comanda va fi considerată anulată în momentul în care cumpărătorul a primit prin e-mail şi/sau telefon confirmarea de anulare din partea reprezentanţilor Vânzătorului.

4. Drepturi de autor

Întregul conţinut al site-ului www.myorganic.ro este proprietatea S.C. Hello Nature S.R.L. si este protejat de legea dreptului de autor, neputand fi preluat, copiat parţial sau integral sau folosit pentru crearea de opere derivate fără acordul expres scris şi prealabil al proprietarului.

Folosirea in alt scop decat cel personal este strict interzisa.

Nu este permisă:

- Copierea parţială sau totală sau folosirea în oricare altă modalitate a codului sursă a Site-ului, precum şi a oricărui element conţinut în serviciile Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la: texte, imagini, tabele, specificaţii, formă de prezentare sau conţinut de orice altă natură;

- utilizarea serviciilor Site-ului în alte scopuri decât pentru uz personal, individual si in scopuri nepersonale;

- vânzarea, închirierea, distribuţia, transmiterea sau acordarea de drepturi unei terţe persoane privind serviciile Site-ului sau a contului creat de către dumneavoastră pentru utilizarea acestora;

- folosirea serviciilor Site-ului pentru a invada intimitatea terţilor, pentru a obtine informaţii despre oricare dintre utilizatorii acestor servicii, pentru a obţine o listă de utilizatori ai acestor servicii, sau pentru folosirea tehnologiilor de data mining, roboti sau alte sisteme similare de colectare a datelor;

- copierea, modificarea, ştergerea sau deterioarea oricărei informaţii conţinute pe echipamentele tehnice, incluzând, dar fără a se limita la serverele şi calculatoarele utilizate sau controlate de catre Vânzător;


5. Protecția datelor personale

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date  va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene.Acest Regulament  este direct aplicabil și în România, urmărindu-se crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare.

Regulamentul definește datele personale ca orice fel de informație despre o persoană fizică care poate duce, direct sau indirect, la identificarea acestei persoane.  

În această categorie sunt incluse numele, numerele de identificare, date despre locație dar și orice alt tip de identificator online care este specific din punct de vedere fizic, psihologic, genetic, mental, economic, cultural sau social unei anumite persoane fizice. Informațiile despre locație sau identificatorii online vor fi considerate date personale.

În raport de modificările legislative în domeniul protecției datelor cu caracter personal, Vânzătorul se aliniază prevederilor Regulamentului în raport și de Recomandările și Ghidurile orientative ale grupurilor de lucru pentru implementarea Regulamentului, actualizând Termenii și condițiile de utilizare, Politică de confidențialitate, Politica de utilizare a cookies

Prelucrarea datelor 

Vânzătorul prelucrează date cu caracter personal în scopul executării unui contract, respectiv recepționarea plății (dacă este cazul) și livrarea unei comenzi plasată de către client pe site-ul nostru.  

Pentru procesarea plații online informațiile personale sunt transmise către procesatorul de plați contractat de Vânzător - Librapay.
Informațiile personale se colectează de către Librapay cu rolul de identificare a utilizatorilor în procesul de autentificare sau de efectuare a unor plăți. Informațiile colectate de Librapay sunt legate de nume, prenume, date de contact (email, telefon, adresă), dar și informații referitoare la cardul bancar (numărul cardului, data expirarii, numele titularului). În procesul de colectare a datelor, pentru maximă siguranță, codul de securitate nu va fi stocat.

Librapay procesează de asemenea informațiile cu privire la conținutul comenzii, acestea fiind necesare eliberării chitanței electronice ce face dovada achiziției bunului cumpărat din mediul de online. Transmiterea acestor informații către procesatorul de plați este necesară, aceasta fiind parte a contractului cadru LibraPay. Mai multe detalii pe site-ul Librapay.ro

Pentru livrarea comenzii, datele colectate și  prelucrate sunt: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de facturare și/sau de livrare a comenzii.  Numele, adresă de livrare și nr. de telefon  prelucrate se transmit către firma de curierat pentru livrarea comenzii. Firma de curierat se aliniază acelorași prevederi ale Regulamentului. 

Mentionăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în calcul durata contractuală pană la expirarea obligațiilor contractuale și termenele de arhivare, potrivit obligațiilor instituite de prevederile legale .   

Datele  tale cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent fată de tine ("legalitate,echitate și transparentă");
Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri ("limitări legate de scop");
Datele  furnizate de tine, colectate și prelucrate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");
Datele  sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăseste perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;  

Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii,  a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare ("integritate și confidențialitate"). 

Vânzătorul este responsabil de securitatea adecvată a datelor cu caracter personal respectare ("responsabilitate"). 

Despre legalitatea prelucrării 

Este bine să știi că prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:
a) a  fost dat consimtămantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care ești parte sau pentru a face demersuri, la cererea ta, înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine My Organic; 

Drepturile tale 

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe langă drepturile existențe prevăzute în legea 677/2001 privind protecția datelor personale, regăsim în Regulament și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. 

Astfel, drepturile pe care le ai sunt: 

Dreptul de acces inseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu, datele cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele tale. 

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor tale personale atunci când are loc prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal  ce are drept scop marketingul direct. Ai dreptul de a te opune prelucrării în orice moment 

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, în timp rezonabil, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.  

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") inseamnă că ai dreptul de a solicita să îți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi consimtămantul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societătii informaționale. Poți solicita ștergerea datelor personale înregistrate pe site-ul myorganic.ro accesând această pagină.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care My Organic nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicităpentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective

Toate aceste drepturi pot să fi exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la sediul nostru: Str. Grigore Alexandrescu, nr. 92, interfon 05, sector 1 - București; CP 010621.

În plus, din 25 mai 2018, daca ai nemulţumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor personale te poţi adresa Responsabilului pentru protectia datelor pentru prelucrarea datelor la adresa de email: office@myorganic.ro.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

6. Înregistrarea pe site

Accesul la bunurile şi serviciile Vânzătorului se poate face online, de pe computerul personal sau de pe un dispozitiv mobil, pe Site-ul www.myorganic.ro.  Cumparatorul are alegerea si posibilitatea sa finalizaze comanda ca guest (client, invitat) sau isi poate crea un cont.

Utilizarea Site-ului necesită activarea Cookies pentru browserul folosit de dumneavoastră. Browserele recomandate pentru accesarea şi utilizarea site-ului sunt: Google Chrome, Mozilla Firefox , Safari, Microsoft Edge.

Pentru a crea un cont este nevoie de o adresă de e-mail personală, care va fi asociată contului dumneavoastră de pe Site şi prin intermediul căreia se va desfăşura, ulterior, comunicarea cu reprezentanţii Vânzătorului.

Prin crearea acestui cont, declaraţi ca datele furnizate de către dumneavoastră prin intermediul formularului de înregistrare sunt corecte şi complete şi acceptaţi că sunteţi raspunzator/răspunzătoare pentru activitatea desfasurată prin intermediul contului dumneavoastră.

Contul creat pe Site este personal, fiind interzisă utilizarea datelor de acces sau a contului altei persoane, fie temporar sau permanent. Totodată, vă obligaţi să contactaţi imediat reprezentanţii Vânzătorului în cazul în care securitatea contului dumneavoastră a fost compromisă.

REVIEW-URI PRODUSE

Opinia dumneavoastra este foarte importanta pentru noi! Ne puteti spune parerea despre produsele comandate folosind campul "Comentarii" din pagina fiecarui produs pe www.myorganic.ro. Pentru a asigura utilizatorilor site-ului informatii cu un continut ridicat de relevanta, va rugam sa va exprimati opiniile exclusiv pentru produsele cumparate din magazinul www.myorganic.ro si folosite de dumneavoastra. Comentariile vor fi verificate de un administrator al site-ului inainte de publicare. Nu vor fi publicate comentariile plasate de useri care nu au comandat produsele de pe site-ul www.myorganic.ro, cele care contin un limbaj necorespunzator, sau care nu fac referire la produsul in cauza, fiind lipsite de relevanta.


7. Plasarea comenzii

Accesând www.myorganic.ro puteţi naviga printre categoriile de produse şi, de acolo, pe pagina individuală a fiecărui produs, veţi vedea informaţii detaliate.

Vânzătorul isi rezerva dreptul de a nu onora comenzi catre clientii care afiseaza un comportament abuziv si un limbaj inadecvat, obscen. Clientii abuzivi sunt cei care nu respecta procedurile de lucru ale magazinului, personalul angajat, cei care prin actiunile si limbajul lor perturba activitatea, care afiseaza un comportament abuziv si un limbaj licentios.

După ce vă decideţi asupra unui produs dorit, de pe pagina respectivului produs trebuie să selectati cantitatea şi să apasaţi pe butonul “Adaug în coş”.

După ce aţi ales toate produsele şi doriţi să plasaţi comanda, mergeţi în “Coşul meu” – secţiune pe care o accesaţi din coltul dreapta sus, dând click pe butonul corespunzător

De acolo veţi putea revedea şi actualiza lista produselor adăugate în coş, precum şi cantitatea pe care aţi selectat-o. Tot din “Coşul meu” veţi decide şi modalitatea în care doriti să vă fie livrate produsele. Următorul pas, după ce apasaţi pe “Finalizez comanda”, va fi cel legat de completarea detaliilor pentru facturare şi livrare.

După aceea apasaţi pe “Pasul urmator” pentru a revizui comanda, produsele dorite, cantitatea lor, subtotalul, metoda de plată şi plata finală.

“Plasează comanda” vă va trimite la ultima confirmare pe care va trebui s-o faceţi pentru a plasa comanda


8. Plata și emiterea facturii, transferul proprietăţii

Toate preţurile afişate în cadrul Site-ului sunt in LEI si sunt preturile de livrare. Preţurile afişate nu includ cheltuielile de livrare. Valoarea minima a comenzii este de 50 de lei.

Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile aplicabile produselor/serviciilor, în orice moment, fără nicio notificare prealabilă. Noile preţuri vor fi aplicabile numai produselor/serviciilor achiziţionate după data modificării preţurilor. În cazul în care nu sunteţi de acord cu modificările preţurilor, aveţi opţiunea de a înceta utilizarea serviciilor.

Promotiile, reducerile de pret

- Toate promotiile prezente in site sunt valabile in limita stocului disponibil sau in intervale de timp precizate punctual. Pentru comenzile mai mari sau egale cu 1000 RON ne rezervam dreptul sa solicitam plata in avans prin virament bancar. Pentru comenzile mai mari sau egale cu 500 RON  ne rezervam dreptul sa solicitam o confirmare prin telefon ca si conditie mandatorie pentru expediere.

Comenzile clientilor care prezinta un istoric lipsit de bonitate prin neacceptarea/neridicarea coletelor de la Posta si firmele de curierat vor putea fi onorate numai cu plata in avans prin virament bancar.

Toate problemele legate de plăţi vor fi gestionate în totalitate de către reprezentanţii Vânzătorului. Pentru orice nelămuriri, va rugăm să trimiteţi un e-mail la adresa office@myorganic.ro

Plata poate fi facută fie în sistem ramburs (plata la livrare), prin transfer bancar sau online cu cardul bancar. Modalitatea de plată ramburs permite achitarea comenzii în numerar, în momentul livrării, către reprezentantul curierului. Plata prin transfer bancar necesită efecturarea transferului către contul Hello Nature menționat în check-out-ul site-ului după ce comanda a fost plasată. Modalitatea de plată cu cardul înseamna că o comandă este achitată integral, online, prin cardul bancar, în momentul în care este plasată. Această plată este realizată in condiţii de siguranţă. După trimiterea comenzii, veţi fi redirectionat catre pagina LibraPay, unde veți introduce detaliile de plata (datele de pe card). Plata este facută în lei, la cursul de schimb al băncii de care apartineţi (pentru cardurile cu altă monedă decât LEI ).

Important:
Pentru a menține un nivel minim de profitabilitate vânzătorul nu acceptă comenzi cu o valoare mai mică de 50 RON, valoare calculată după aplicarea codurilor de reducere și prin excluderea costului de transport.

Fiecare comandă confirmată include specificaţiile bunurilor şi serviciilor, preţurile, modalitatea şi termenul de plată. Vânzătorul va emite Cumpărătorului o factură fiscală corespunzatoare pentru bunurile şi serviciile livrate, preţurile consemnate fiind identice cu cele specificate în mesajul de confirmare a comenzii. Cumpărătorul are obligaţia de a furniza toate informaţiile corecte şi complete necesare emiterii facturii fiscale

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată în momentul livrării acestora la adresa indicată şi a efectuării plăţii aferente integrale.


9. Livrarea produsului

Clientii aflati la prima comanda pe site-ul www.myorganic.ro vor fi contactati telefonic pentru confirmarea adresei. Confirmarea telefonica constituie conditie pentru expedierea coletului.

Vânzătorul se obligă să expedieze Cumpărătorului produsele cuprinse în comandă, respectând termenele de livrare stabilite şi comunicate în momentul confirmării comenzii. Pentru livrare va fi aplicat tariful aferent metodei de livrare alese, comunicat pe Site în momentul plasării comenzii

Vânzătorul va ambala corespunzator produsele şi le va expedia împreună cu factura fiscală. Cumpărătorul trebuie să notifice prin e-mail la office@myorganic.ro, absenţa facturii fiscale în termen de 24 de ore de la recepţionarea produselor, în caz contrar aceasta va fi considerată furnizată.

Vânzătorul, la solicitarea cumpărătorului, poate activa serviciul livrare cu verificare prin care se oferă posibilitatea de a se deschide comanda la livrare și de a se verifica dacă produsele comandate sunt corespunzătoare.

În situaţia în care coletele prezintă deteriorări vizibile la primire, recomandăm Cumpărătorului să refuze primirea acestora şi să semnaleze imediat acest incident prin e-mail la office@myorganic.ro.

Orice reclamaţie ulterioară cu privire la aceste aspecte nu va fi luată în considerare.

Dacă termenele de expediere sau de livrare a comenzii nu pot fi respectate, Vânzătorul va anunţa Cumpărătorul şi ii va comunica termenul estimat pentru finalizarea livrarii. In cazul în care noul termen de livrare nu va fi acceptat de către Cumpărător, comanda va fi anulată

Dacă informaţiile furnizate de către Cumpărător în legatură cu livrarea sunt incomplete sau incorecte, Vânzătorul nu este ţinut de garanţia respectării termenelor de livrare. Dacă in 24 de ore Cumpărătorul nu va corecta informaţiile pentru a se stabili un nou termen de livrare, Vânzătorul işi rezerva dreptul de a anula comanda.


Livrarea prin curier rapid

Curierul se angajează să contacteze Cumpărătorul în prealabil, prin telefon, pentru a stabili de comun acord ora la care sa facă livrarea la adresă.In cazul în care Cumpărătorul nu va fi găsit la adresa de livrare menţionată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul va contacta Cumpărătorul pentru a stabili detaliile unei noi livrări.

Dacă nici la a doua încercare livrarea nu va fi realizată, coletul va fi returnat Vanzătorului iar comanda va fi anulată. In cazul in care Cumpărătorul nu poate fi contactat de către Curier, comanda va fi ţinută la depozitul zonal al curierului timp de 7zile calendaristice, înainte de  returnare la Vânzător.

Cumpărătorul poate plasa din nou comanda respectivă, urmând să suporte în avans costurile transportului anterior (tur-retur), precum şi costurile unei noi livrări, prin metode comunicate direct de reprezentanţii Vanzătorului (transfer bancar, O.P. etc)


10.Dreptul de returnare a produsului

10.1.Termenul exercitării dreptului legal de retur

În conformitate cu articolul 9 (1) din  Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Cumpărătorul are la dispoziţie un termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărător, intră in posesia fizică a produselor, pentru a-şi exercita dreptul legal de retragere, fără a fi obligat să-şi motiveze decizia.

10.2. Modalitatile de exercitare a dreptului legal de retur

Cumpărătorul sau, după caz, destinatarul Comenzii, pentru a-şi exercita dreptul de retragere, trebuie să informeze expres S.C. Hello NatureS.R.L la urmatoarele date de contact: office@myorganic.ro, cu privire la decizia sa de a se retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poşta, fax sau e-mail. Cumpărătorul poate completa şi transmite electronic de pe site-ul www.myorganic.ro formularul standard de retur pus la dispoziţie sau orice alta declaraţie neechivocă, folosirea formularului standard nefiind obligatorie. Dacă însă Cumpărătorul foloseşte această opţiune, Vânzătorul ii va transmite fără intarziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere. Pentru a respecta termenul-limită de retragere este suficient să fie trimisă comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.  

10.3. Produsele exceptate de la exercitarea dreptului legal de returnare

În conformitate cu articolul 16 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, dreptul de retragere nu poate fi exercitat pentru Comenzile calendaristice care se refera la:

- furnizarea de bunuri care au fost desigilate dupa livrare, care nu mai pot fi returnate din motive de igiena sau protectie a sanatatii;

furnizarea de bunuri confectionate potrivit specificatiilor consumatorului sau evident personalizate.

Prin urmare, Cumpărătorul ia la cunoştinţă  faptul ca nu se va putea prevala de dreptul său legal de retragere cu privire la produsele desigilate de el, a căror nouă comercializare de către vânzăror ar putea prezenta riscuri din motive de igienă sau de protecţie a sănătăţii pentru consumatori (de exemplu: produsele de ingrijire, de machiaj, etc). 

Totodată, Cumpărătorul ia la cunoştinţă că nu  se va putea prevala de dreptul său legal de retragere asupra produselor personalizate la cererea sa.

10.4.Consecintele exercitarii dreptului legal de returnare

În situaţia în care produsele pot face obiectul dreptului legal de retragere, Cumpărătorul care îşi exercită dreptul de returnare în condiţiile prevăzute de prezentul articol cu privire la termenele şi modalitătile de returnare a produselor, va putea obţine rambursarea contravalorii produselor returnate, precum şi cheltuielile de expediere aferente Comenzii. Cumpărătorului sau destinatarului Comenzii care işi exercită dreptul legal de returnare în condiţiile prevazute de prezentul articol cu privire la termenele şi modalitatile de returnare a Produselor, i se vor rambursa toate sumele achitate catre S.C Hello Nature SRL. cu titlu de plata pentru comanda cu privire la care s-a exercitat dreptul de retragere, cu exceptia costurilor livrarii, fara intarzieri nejustificate şi, în orice caz, nu mai tarziu de 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la care vânzătorul este corespunzător notificată cu privire la decizia de retragere din prezentul Contract. In temeiul art. 13 (2) din  Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, Consumatorul înţelege şi îşi dă în mod expres consimţământul ca rambursarea sumelor să se efectueze exclusiv prin transfer bancar, sens în care se obliga să furnizeze vânzătorului datele unui cont bancar pentru transferul sumelor. In orice caz, Consumatorului nu i se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursari. Vânzătorul are dreptul de a amâna rambursarea până la data la care primeste înapoi produsele. Produsele returnate vor fi expediate de Cumparator catre S.C Hello NatureSRL.,  la adresa Bucuresti, Str. Teleajen 5a, sector 2, cod postal 021465.

10.5. Cheltuieli

În conformitate cu articolul 14 (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, cheltuielile de returnare a produselor vor fi suportate de Cumpărător. Prin excepţie, în cazurile de neconcordanţă între produsele livrate şi comanda, cheltuielile de returnare vor fi suportate de  către vânzător.

10.6. Dreptul si termenul contractual de retragere

Vânzătorul acceptă returnarea prin curier a produselor comandate pe Site-ul www.myorganic.ro, peste termenul legal de 14 zile in condiţiile notificării intenţiei de returnare înlăuntrul termenului legal.

10.6.1.Termenul de exercitare a dreptului contractual de retragere

Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii are la dispoziţie, pentru returnarea produselor, 14 (paisprezece)  zile calendaristice, de la data la care Cumpărătorul sau o parte terţă, alta decât transportatorul, indicată de Cumpărator, intră în posesia fizică a produselor. 

10.7.Dispozitii generale aplicabile returului produselor

Este obligatoriu ca produsele să fie returnate catre vânzător într-o stare care să permită repunerea lor la vanzare (produse în stare perfectă, accesoriile, prospectele, etc) cel mai tarziu, dupa caz, in termen de  14 (paisprezece) de zile calendaristice de la data la care Cumparatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul, indicata de Cumparator, intră in posesia fizica a produselor. 

Retururile de produse trimise după expirarea acestui termen nu sunt acceptate.

Produsele vor fi însoţite de numărul de Comandă, menţionat, fie pe Bonul de Retur, transmis împreună cu produsele livrate, semnat de Cumpărător sau destinatarul Comenzii, fie pe orice alt document. Cumpărătorul şi destinatarul Comenzii, dacă acesta diferă de Cumpărător, sunt informati despre faptul că utilizarea Bonului de Retur facilitează prelucrarea returului de către vânzător.

În situaţia în care, Cumpărătorul a beneficiat pe Site de o oferta specială, care îi permitea, în anumite condiţii, să achiziţioneze unul sau mai multe produse ofertate în schimbul Comenzii sale sau să beneficieze fără cost suplimentar de diferite eşantioane promoţionale, se va considera ca prin exercitarea dreptului său de retragere acesta din urmă nu mai este eligibil pentru a beneficia de respectiva ofertă sau de respectivele eşantioane. Cumpărătorul va trebui să restituie produsul (produsele) pe care doreste sa îl/le returneze doar împreună cu eşantioanele primite respectiv produsul (produsele) achiziţionate la ofertă în schimbul Comenzii produsului/produselor returnat(e), astfel încât vânzătorul să poată da curs cererii sale de retragere.

Cumpărătorul va fi răspunzator pentru diminuarea valorii produselor rezultată din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru determinarea naturii, caracteristicilor şi, după caz, a funcţionării produselor. 

10.8. Returnarea coletului  prin curier

În plus, faţă de condiţiile prevăzute anterior, Cumpărătorul sau destinatarul Comenzii, care doreşte să-si exercite dreptul de retragere, legal sau contractual, returnând produsul prin curier/colet, trebuie să procedeze la trimiterea coletului cu confirmare de primire la urmatoarea adresa: Bucuresti, Str. Teleajen 5a, sector 2, cod postal 021465, destinatar S.C. Hello Nature S.R.L.

Atunci când Cumpărătorul/destinatarul Comenzii nu face dovada că a predat efectiv produsul unui transportator conform celor de mai sus, toate riscurile legate de returnarea produsului sunt in sarcina Cumpărătorului sau a destinatarului Comenzii.

La primire, coletul va fi verificat pentru a se constata daca indeplineste conditiile mai sus mentionate, in caz contrar acesta va fi refuzat. Astfel, vor fi refuzate coletele care contin produse in alta stare decat cea in care au fost livrate, cele a caror returnare nu a fost notificata in prealabil, precum si cele care contin produse deteriorate in timpul transportului ca urmare a ambalarii necorespunzatoare.

Renunţarea la cumparare, în mod repetat, va fi considerată abuz iar Vanzătorul are dreptul sa blocheze, cu efect imediat, temporar sau permanent, accesul la contul implicat în abuz.


11. Publicitate si Ştergerea contului

11.1. Ştergerea contului dumneavoastră de pe Site se poate realiza într-una din urmatoarele modalităţi:

- accesând pagina de ștergere a datelor personale și urmând instrucțiunile; 
- la solicitarea dumneavoastră, printr-un e-mail la adresa: office@myorganic.ro;
- de către Vânzător, ca urmare a încălcării de către dumneavoastra a dispozitiilor prezentului contract
- de către Vânzător, în caz de neutilizare de catre dumneavoastră a serviciilor Site-ului pe o perioada mai mare de 36 de luni.

11.2. Newsletterele MyOrganic sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de MyOrganic. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.

11.3. In momentul in care, Clientul isi creaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Optiunea cu privire la acordul emis de catre Client, poate fi modificata in orice moment, prin contactarea Vânzătorului in acest sens.

11.4. Renuntarea la primirea Newslettere-lor de catre Client sau Cumparator se poate face in orice moment folosind legatura special destinata din cadrul oricaror Newslettere;

11.5. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.


12. Limitarea răspunderii

12.1. S.C.Hello Nature S.R.L. nu garantează disponibilitatea neîntreruptă a bunurilor şi serviciilor prezentate pe Site.

12.2. S.C. Hello Nature S.R.L comercializeaza prin intermediul acestui site (www.myorganic.ro),numai produse cosmetice pentru care producatorul garantează că

-toate produsele cosmetice furnizate respectă standardele prevăzute de Directiva Europeană 76/768/CEE privind vânzarea produselor cosmetice şi de legislaţia aplicabilă privind sănătatea publică din Romania.

-produsele au fost fabricate în conformitate cu reglementările privind igiena, securitatea muncii şi de mediu, pe baza Certificatului de conformitate sau Certificatului de origine.

Informatiile privind produsele comercializate sunt cele furnizate de producator. Daca anumite informatii sau detalii despre produse sunt modificate de catre producator, vanzatorul procedeaza la actualizarea lor in masura notificarii lor de catre producator.

Conformitate și originea produselor

MyOrganic comercializează prin intermediul acestui site (www.myorganic.ro), numai produse cosmetice pentru care producătorul garantează că:

  • toate produsele cosmetice furnizate respectă standardele prevăzute de Directiva Europeană 76/768/CEE privind vânzarea produselor cosmetice şi de legislaţia aplicabilă privind sănătatea publică din Romania;
  • produsele au fost fabricate în conformitate cu reglementările privind igiena, securitatea muncii şi de mediu, pe baza Certificatului de conformitate sau Certificatului de origine.

12.3. Deteriorarea coletelor in timpul transportului: Daca la primirea coletului prin curierat rapid Cumparatorul observa orice deteriorare a ambalajului (cutia uda, turtita, rupta, banda adeziva dezlipita si/sau orice alte semne de deteriorare), Cumparatorul are obligatia de a refuza primirea coletului concomitent cu solicitarea intocmirii unui proces verbal de deteriorare, de catre Agentul Curier. Acceptatea coletului deteriorat fara proces verbal anuleaza posibilitatea unei reclamatii ulterioare catre firma de curierat si atrage dupa sine imposibilitatea despagubirii.

12.4. Descrierea si proprietatile produselor (Specificatii): Informatiile cuprinse in descrierile produselor provin direct de la producatori sau reprezentantii lor in Romania. Informatiile sunt traduse si/sau adaptate fara a distorsiona continutul informational. In unele cazuri, proprietățile, recomandarile și metodele de utilizare sunt derivate din carti sau site-uri Web de referință pe domeniile corespondente, informatiile se regasesc în mod regulat și au fost confirmate de mai multe observații în cercurile științifice. Aceste date sunt furnizate în scop informativ, ele nu constituie informații medicale, nu se pot utiliza pentru stabilirea unui diagnostic medical, si nu angajeaza in nici un fel responsabilitatea Vânzătorului. Pentru utilizarea de uleiuri esențiale, uleiuri vegetale, creme, unturi, sampoane etc in scopuri terapeutice, consultati un medic!


12.5. Pozele produselor: Imaginile sunt oferite pe site cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot diferi de imagini - datorita modificarii design-ului, ambalajelor, schimbarii imaginii de brand, fara sa primim o notificare prealabila de la producatori/distribuitori.


12.6. Produsele de machiaj: Pozele produselor provin direct de la producatori sau reprezentantii lor in Romania si nu sunt prelucrate sau denaturate de catre echipa MyOrganic. Imaginile sunt oferite pe site cu titlu de prezentare, iar produsele livrate pot diferi de imagini - va rugam sa tineti cont ca nuantele si caracteristicile pot fi diferite in realitate, depinzand si  de setarile de culoare ale monitorului dumneavoastra. Consultantii nostri va pot fi de ajutor in alegerea produselor de machiaj potrivite pentru dumneavoastra, nu ezitati sa ne intrebati!


12.7. Niciuna dintre părţile contractante nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale (expedieri întarziate, pierderea, distrugerea, deterioarea, nelivrarea sau livrarea eronată/parţială, sau orice alt fel de probleme), în cazul în care acestea sunt cauzate de evenimente de forţă majoră.


13. Legea aplicabilă contractului

Prezentul document este guvernat de legislaţia română aflată în vigoare. Orice diferend izvorât din neexecutarea, executarea necorespunzatoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi  se vor rezolva pe cale amiabilă. In cazul în care părţile nu reuşesc să ajungă la un acord pe cale amiabilă, diferendul va fi soluţionat prin intermediul instanţelor judecătoreşti din România, competente.


popup content here